برخی از نمونه ویدیوهایی که در این پکیج ۵۰ تایی وجود دارد را در زیر مشاهده کنید

مصاحبه هایی که گرفته شده با کسب و کارهای آزاد و کسانی که برای خودشان کار میکنند یا کارآفرین هستند می باشد و تمامی این ویدیو ها را به صورت یکجا میتوانید با تهیه این بسته دانلود کنید و از تجربیات ارزشمند این دوستان استفاده کنید.