ویدیوهای زیر نمونه های بیشتری از مصاحبه ها با کسب و کارهای مختلف است

مصاحبه هایی که گرفته شده با کسب و کارهای آزاد و کسانی که برای خودشان کار میکنند یا کارآفرین هستند می باشد و تمامی این ویدیو ها را به صورت یکجا میتوانید با تهیه این بسته دانلود کنید و از تجربیات ارزشمند این دوستان استفاده کنید و همینطور با خرید این پکیج حمایت میکنید از ادامه این راه تا ویدیوهای بیشتر و با کیفیت بهتر تولید شود