در ویدیو زیر میفهمی که چه اشتباهاتی باعث ضرر در خرید و فروش می شود و کسانی که در همین بازار آشفته خودرو، سود قابل توجهی کسب می کنند از چه ترفندهایی استفاده می کنند.

افرادی که نظرشان را گرفته‌ایم:

۰
نفر تا این لحظه این دوره را خریداری کرده اند

می‌خواهی استعدادت را در کارهای فنی کشف کنی؟

به من آدرس ایمیلت را بده تا تو را به یک فنی کار حرفه‌ای تبدیل کنم